Forum Finance-Banking

Forum Finance-Banking (http://taichinhnganhang.info/index.php)
-   Phương pháp nghiên cứu khoa học (http://taichinhnganhang.info/forumdisplay.php?f=85)
-   -   Thiết kế nghiên cứu - John W.Creswell (http://taichinhnganhang.info/showthread.php?t=2660)

levanhuy1 22-12-2015 10:17 AM

Thiết kế nghiên cứu - John W.Creswell
 
1 Đính kèm
Sách Thiết kế nghiên cứu: các cách tiếp cận định tính, định lượng và theo các phương pháp hỗn hợp - John W.Creswell

Dịch: Nguyễn Thị Xinh Xinh
:17:


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:16 AM.

Powered by: vBulletin v3.7.3 Copyright ©2000-2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Phát triển bởi các thành viên lớp Tài chính-Ngân hàng K05 - Đại học Kinh Tế Luật - Đại học Quốc gia Tp.HCM

Taichinhnganhang.info©since 2008.