Forum Finance-Banking

Forum Finance-Banking (http://taichinhnganhang.info/index.php)
-   Tài chính quốc tế (http://taichinhnganhang.info/forumdisplay.php?f=72)
-   -   Bài giảng Tài chính quốc tế (http://taichinhnganhang.info/showthread.php?t=1534)

levanhuy1 22-08-2011 10:03 AM

Bài giảng Tài chính quốc tế
 
Bài giảng Tài chính quốc tế (phần 2,3,5,6,7) - Thầy Lê Quang Minh

International Flow of Funds & BOP Accounting
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] (1.06 MB)

Arbitrage & IRP
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] (375.4 KB)

Derivatives
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] (402.24 KB)
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] (392.18 KB)

Transaction, Operating, & Accounting Exposures
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] (245.89 KB)

Bài tập
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] (3.67 MB)
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] (4.73 MB)

Tham khảo: Word crisis history
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] (2.78 MB)

levanhuy1 27-08-2011 02:05 PM

Bài giảng Tài chính quốc tế (phần 1 và 4) - Thầy Hoàng Công Gia Khánh

DOWNLOAD
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] (811.32 KB)

Dangquynhanh 21-11-2011 11:06 AM

Phải nộp tiền mới down tài liệu được sao anh Huy???

levanhuy1 21-11-2011 01:56 PM

Đã sửa lại rồi đấy :)


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:42 AM.

Powered by: vBulletin v3.7.3 Copyright ©2000-2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Phát triển bởi các thành viên lớp Tài chính-Ngân hàng K05 - Đại học Kinh Tế Luật - Đại học Quốc gia Tp.HCM

Taichinhnganhang.info©since 2008.